tepelná čerppadla

Využití tepelného čerpadla u bytových domů přináší výrazné úspory po celý rok

tepelná čerppadlaZkušenosti ukazují, že využití tepelného čerpadla u bytových domů dokáže snížit náklady na teplo o 40 % – 60 %. I proto dnes najdete v Evropě projekty, kdy tepelná čerpadla nevytápí „jen“ bytové domy, ale dokonce celé čtvrti či města.

Například, v polském městě Lódz vzniká projekt využití geotermálního tepla za pomoci tepelných čerpadel a následné vytápění 18 000 obyvatel města. Lódz přitom není jediným městem v Polsku, které se dnes zabývá myšlenkou na „centrální“ vytápění za pomoci tepelných čerpadel, není také největším městem s tímto nápadem v Polsku. Jak postupně vyprchává nadšení z obnovitelných zdrojů v podobě solárních panelů či větrných elektráren, jsou to právě tepelná čerpadla a možnosti jejich „masového“ využití na rezidenčním trhu, na co se čím dál více zaměřují vlády i místní samosprávy. V Irsku se dokonce teplo z tepelných čerpadel stalo jednou z priorit v rámci projektu „Irsko 2040“, které se zabývá i trhem s energiemi a teplem v této ostrovní zemi.

I bytové domy v ČR využívají teplo z tepelných čerpadel

tepelná čerpadlaČeská republika nemusí být v tomto směru výjimkou. I v tuzemsku již existují projekty, kdy tepelné čerpadlo vytápí celé bytové domy. Ovšem, stále se jedná spíše o projekty vzniknuvší na základě iniciativy samotných obyvatel či majitelů těchto nemovitostí než výsledek podpory místních samospráv. V našich klimatických podmínkách lze přitom použít jako zdroj tepla více typů tepelných čerpadel, přičemž tím nejefektivnějším jsou tepelná čerpadla získávající teplo ze země, ať už se jedná o jednotky se zemními kolektory či jednotky s vrtem. Jediné tepelné čerpadlo získávající teplo ze země dokáže dodávat teplo po celý rok, dokonce i ve velmi nízkých teplotách, vícero domácnostem. Jak již bylo zmíněno výše, to vše s výraznou úsporou oproti standardnímu řešení. Nižší není jen úspora za teplo, ale i za teplou vodu, tj. s tepelným čerpadlem skutečně šetříte po celý rok! Jako bonus, s tepelným čerpadlem neřešíte zahájení a ukončení topné sezóny v teplárně, která dodává teplo Vaší domácnosti.

Pokud tedy ve Vašem bytovém domě uvažujete o rekonstrukci kotelny a modernizaci zdroje tepla, či hledáte možnosti úspory na teple, určitě zvažte možnost využití tepelného čerpadla.

 

 

 


Posted in Stavba.