slivoň

Péče o stromy, které nesou sladké plody léta

Letošní horké dny jsme si často zpříjemňovali šťavnatým ovocem, třeba slívami. Pokud máme ovocné stromy na zahradě, měli bychom na přelomu léta podzimu ulevit vhodným řezem. Příští rok se nám odmění bujnější násadou plodů.

Neřezané stromy sice vypadají romanticky a také plodí, ale strom se omezuje pouze na pupeny, listy a plody a nerostou už žádné nové letorosty,  stromy stárnou a jsou více napadány houbovými chorobami a škůdci. Udržovací  řez podporuje násadu květních pupenů a tím vyšší sklizeň a lepší dostupnost při sklizni. Strom je po průklestu prosvětlený a plody krásně vybarvené.

Obecně není vhodné řezat peckoviny v zimním období, kdy jsou stromy náchylnější na napadení patogeny. Řez děláme v době vegetace, nejlépe po sklizni, jinak by stromy mohly trpět klejotokem, což je příznak onemocnění rostliny, slizovitá lepkavá tekutina, která dostává gumovitou konzistenci, je zabarvena žlutě, červenohnědě nebo oranžově, objevuje se na kmenech a větévkách peckovin. Je podmíněn bujením hojivého pletiva.

slivoň

Řez slivoně

Přirozeně má slivoň víceméně kulovitou korunu, která se mírně liší v rámci odrůd. Pokud ji chceme tvarovat, je vhodný pyramidální tvar koruny.  Pokud si přejete mít krásný větší strom, který poskytuje zastínění, například u kompostu, tak ve školce vybírejte polokmen. Je-li vaším cílem pohodlně sklízet vybarvené a chutné ovoce, měli byste uvažovat o koupi zákrsku.

Výchovný řez

Tento řez se dělá v prvních dvou až čtyřech letech po výsadbě a má za úkol podpořit ujmutí sadby a vytvarování pevné koruny.

Než vysadíte slivoň, zastřihněte všechny poškozené kořeny až na zdravé dřevo, potom mírně zkraťte kořeny o průměru větším než běžná tužka asi o jeden centimetr. Na takto zakrácených místech se brzy objeví jemné kořínky.

Při jarní výsadbě se dělá řez v předjaří, když pominou nejsilnější mrazy, nejčastěji koncem února. Vyberte jeden hlavní terminální výhon a tři až čtyři budoucí kosterní větve. Větve by měly být ve stejné výšce a měly by mít mezi sebou rozestupy přibližně půl centimetru a neměly by mít příliš ostrý úhel mezi větví a kmenem, jinak by se mohly později pod zatížením plodů odlomit. Ostatní silné konkurenční větve a větve rostoucí nahoru odstraňte. Slabší větve neodstraňujte, ale provázkem vyvažte do roviny, pokud nerostou vodorovně. Hlubokým zpětným řezem se obnoví rovnováha mezi kořeny a korunou, kořeny budou výhony lépe zásobovat živinami a vodou.  Zpětný řez se dělá tak, že se všechny kosterní větve zakrátí ve stejné výšce na první pupen, který bude orientován ven od kmene. Peckoviny se opravdu nebojte řezat. Terminální výhon musí ostatní tři kosterní větve převyšovat o délku nůžek. Ránu zamažte latexem nebo štěpařským voskem.

Řez při podzimní výsadbě je možné odložit až na jaro, kdybyste se báli jarních mrazíků, jinak se dělá stejným způsobem jako jarní, rozdíl je pouze v tom, že výhony zkrátíte o dvě třetiny délky opět na pupen směřující ven. Terminál také přesahuje o délku nůžek kosterní větve.

V dalších letech po výsadbě  stříhejte větve  o jednu třetinu vždy na pupen směřující ven, aby nehoustla koruna.  Dále zastřihujte výhony rostoucí dovnitř koruny.

peckoviny

Udržovací řez peckovin

Koruna už je hotová a slivoň potřebuje udržet růst a plození v rovnováze. V tom případě je nutné strom prosvětlovat.  Než se pustíte do samotného prostřihávání a prořezávání stromu, je dobré si strom nejprve prohlédnout a rozmyslet si, co je nutné řezat. Odstraňte poškozené a nemocné větve a větve rostoucí směrem dolů i větve rostoucí dovnitř koruny, které by zahušťovaly korunu, dále výmladky, dvojáky a větve s ostrým úhlem.

Udržovací řez není nutné dělat každoročně, ale podle potřeby, u peckovin vždy v době vegetace od konce března do září.

 Prosvětlení starších stromů

Potřebujete-li zlepšit přístup světla do koruny zanedbané švestky, renklódy nebo mirabelky, je třeba si péči rozvrhnout do dvou až tří let. Začněte s větvemi, které se extrémně kříží, nebo zastiňují a také proberte plodonosný obrost. Neměli byste jej však odstranit úplně, jelikož slivoně jsou citlivé na přílišné oslunění  kmene a silných větví. Začaly by se bohatě tvořit vlky.  V dalších letech pokračujte s postupným odstraňováním nežádoucích stínicích větví.

 *

Kácení stromů kvůli bezpečnosti je možné  v jakékoliv roční době, když je patrné ohrožení osob nebo majetku pádem stromu nebo jeho částí. Kácení je ale vhodné nechat na odborníka.

Několik rad a doporučení

Při řezání musíte mít ostré a čisté nářadí. Silnější větve po ořezání pilou ještě zahlaďte žabkou. Při úplném odstranění větve veďte řez na větevní límeček rovně. Větevní límeček  je místo, kde větev nebo výhon přisedají k větvi vyššího řádu nebo ke kmenu. Rána se i rychleji hojí. Kdybyste větev odřízli nad větvením límečkem, vzniká  „věšák“ ze zbytku dřeva, které postupně zasychá nebo uhnívá. Také se často a chybně řeže až pod větevním límečkem, kdy vzniká dlouhá a především hluboká rána. Velmi špatně se hojí a vzniká přístup pro infekci.

Když potřebujeme zakrátit výhon, ustřihneme jej asi jeden centimetr za pupenem. Tak vznikne krátká patka jako příležitost k prorašení spícího pupene a vytvoření nového letorostu.

 


Posted in Zahrada.