tepelne-cerpadlo-vzduch-voda-air-x

Nelamte hůl nad obnovitelnými zdroji energií

tepelne-cerpadlo-vzduch-voda-vzduch-x

Utvrzují Vás zprávy o nespolehlivosti a vysoké ceně obnovitelných zdrojů energií v tom, že odklon od fosilních paliv hraničí s „bláznovstvím“? Není pochyb o tom, že tyto zdroje energie nejsou dokonalé a řada projektů menšího či většího rozsahu končí nezdarem. Otázkou ovšem je, čím se v tomto směru „čistá“ energie  liší od fosilních paliv?

Vždyť první vozy s benzínovým motorem také nebyly „láskou na první pohled“. Jejich nespolehlivost, náročnost na úpravu komunikací, nutnost vybudování sítě čerpacích stanic, velký hluk a nepřekonatelný „smrad“ z motoru dávalo vzniknout předpovědím, že automobil nikdy nemůže nahradit koňské spřežení.

První uhelná elektrárna vyrábějící elektřinu pro masové využití byla v provozu pouhých 6 let, přesně tak dlouho lidé měli lidé v Londýně trpělivost s elektrickým pouličním osvětlením než se vrátili zpět k plynu.

První plynové kotle s sebou nesly obrovské riziko výbuchu a ohrožení života pro své majitele, kdy trvalo zhruba 50 let než Dr Richard Seligman přišel v roce 1923 s inovací, která snižovala riziko exploze na minimum.

Navíc, rozšíření fosilních paliv způsobil fakt, že lidé v uplynulých staletích neuměli spolehlivě skladovat elektrickou energii. Ještě na začátku 20 století jezdilo v USA více vozů poháněných elektřinou než automobilů se spalovacím motorem! Lidé si byli vědomi nevýhod spojených s tuhými palivy, bohužel v minulosti museli zvolit „zkratku“ v podobě jejich využívání na úkor obnovitelných zdrojů energií.

Tato zkratka se však blíží ke svému konci a pozvolna navazuje na cestu, na které dominují vítr, sluneční energie, geotermální teplo a další obnovitelné zdroje energie. Tento trend se přitom netýká pouze dopravy, ale také průmyslu, výroby elektřiny, zajištění tepla pro domácnosti.

Možná i Vy jste si všimnuli, že jako houby po dešti rostou u rodinných domů, bytových domů, administrativních, sportovních či rekreačních objektů jednotky tepelných čerpadel. Při cestě na Západ už i Vy možná máte co dělat, abyste u novostavby spatřili komín pro kotel na tuhá paliva, vždyť například v Německu dnes najdete u každé cca třetí novostavby tepelné čerpadlo jako hlavní zdroj tepla.

Nelamte nad obnovitelnými zdroji energie hůl, v budoucnosti byste se nemuseli mít o co opřít. I přes současné dílčí neúspěchy, zdroje čisté energie mají vše potřebné k tomu, aby uspěly a opět převzaly roli hlavního zdroje energií.

V případě, že nyní vybíráte nový zdroj tepla pro Vaši nemovitost, přemýšlejte o obnovitelných zdrojích energií jako o „budoucnosti“ ne jako o „nejistotě“. Níže najdete pár příkladů, které dokazují, že obnovitelné zdroje energie jsou spolehlivé a finančně nenáročné:

  • Velká Británie dnes využívá tepelná čerpadla jako primární zdroj tepla u nemovitostí typu „sociální bydlení“ a to právě kvůli nízkým provozním nákladům a spolehlivosti.
  • Kodaň (hlavní město Dánska) uspokojuje 98 % poptávky po teple z obnovitelných zdrojů, konkrétně z odpadového tepla.
  • Vídeň, město s 1,8 miliony obyvatel a ambiciózními plány na úplný přechod k obnovitelným zdrojům energií.
  • Helsinki úspěšně uspokojují spotřebu tepla celých městských čtvrtí za pomoci velkých tepelných čerpadel umístěných v podzemí města.
  • Ještě dnes můžete ve Švédsku najít tepelná čerpadla instalovaná během 80. let minulého století, tj. v období výrazného růstu cen fosilních paliv a zároveň začátku současného boomu obnovitelných zdrojů energií.

 


Posted in Stavba.