komín

Krbová kamna potřebují dobrý komín

komín

Trendem posledních let je stavba krbu nebo krbových kamen v domě nebo v bytě, případně v letní kuchyni na zahradě. Jestliže ve svém domě nebo bytě chcete krb či samostatná krbová kamna vystavět, je důležité zohlednit prostorové a technické možnosti domu a poradit se s odborníky. Avšak to první, co musíte provést, je stavba nebo rekonstrukce komínu. Je to nezbytný článek ke správné funkci celého topného systému – musí zajistit kvalitní a bezpečný odvod spalin.

  • jestliže se jedná o novostavbu, používá se zpravidla jako kvalitní komínový systém
  • jedná-li se o komín ve starší nemovitosti, nechte nejprve posoudit jeho současný technický stav odborníkem; také je důležité vědět, zda budou pro váš záměr vyhovovat jeho parametry – komín musí být dimenzovaný na daný otopný spotřebič
  • nejste-li odborníci na uvedenou stavební činnost, poraďte se se znalcem o nejvhodnějším řešení spalinové cesty – můžete vybírat mezi komínem zděným nebo nerezovým
  • je vhodné nechat si komín i krb nainstalovat jako kompletní otopný systém, takzvaně „na klíč“, čímž získáte záruku odborného provedení celé montáže tohoto zařízení; navíc se firmy, zabývající se výstavbou krbů a krbových komínů, věnují často i projekční a projektové činnosti a jsou schopné navrhnout vám optimální řešení dané výstavby, vypracují pro vás nezávazné cenové kalkulace a provedou 3D vizualizace
  • v případě, že se přesto chcete pustit do výstavby krbového komínu sami – tedy svépomocí – musíte myslet na spoustu dalších věcí:

je nezbytně nutné používat jen certifikované kamnářské materiály: kamnářské a komínové tmely, kamnářské izolační desky, speciální lepidla, omítky; poraďte se s odborníky o tom, jestli volit komín jedno či dvouprůduchový, nebo si vybrat dvouplášťový nerezový komín pro odkouření přirozeným tahem spalin; při stavbě komínu nesmíte zapomenout na hydroizolaci; nepořizujte si tzv. individuální komíny, nemusely by být s celým otopným systémem kompatibilní; nezapomeňte, že pro správnou funkci komínu, to znamená pro správný odvod spalin a dostatečný výkon otopného spotřebiče, je směrodatná jeho výška a průměr; nakonec si zavolejte technika k posouzení funkčnosti otopného systému a k vydání revizní zprávy – nesmí se vám stát, že byste zvolili nevhodnou kombinaci krbu a komínu, pak by nemusel být výpočet spalinové cesty odpovídající a revizní technik by vám nevydal revizní zprávu s kladným posudkem

krb

Zděné komíny

Jestliže máte zděný jednovrstvý komín v objektu, určenému k trvalému bydlení, měli byste ho vyvložkovat. Tím nejenže splníte požadovanou normu, ale komín bude bezpečnější a bude mít lepší tah. Poznámka: komín tedy nevložkujte jen při změnách  topného systému, ale i tehdy, pozorujete-li už horší tah.

Základním krokem by měla být prohlídka stávajícího komína – podle výsledku a doporučení revizora budete potom postupovat. Staré zděné komíny jsou stále vlhké a nestíhají se vysušit. Kouř vždy obsahuje nějaké množství páry (obzvlášť když se topí dřevem, a to se při instalaci krbu či krbových kamen předpokládá), pára se vsakuje do zdiva komínu – pak přijde mráz a komín praská. Dále je u těchto komínů možný průsak spalin (oxid uhelnatý) do obytných místností (zjistíte pomocí přístroje na měření plynů). Letitým používáním komína dochází i k dehtování, které může rovněž prostupovat přes omítky do místností. Vyvložkováním starého zděného komína můžete prodloužit jeho životnost až o jednu generaci. Avšak zásadním předpokladem, je to, že zdivo starého komína je nepoškozené.

Nerezové komíny

Pozvete-li si k instalaci krbu specializovanou firmu, ta vám může dodat kompletní otopný systém, čili krb nebo krbová kamna s třísložkovým nerezovým komínem. Nerezové komíny mají nižší hmotnost, není nutné pro ně připravovat žádný základ, nepraskají vlivem dilatace a mají skoro neomezenou životnost. Také se při spolupráci s odbornou firmou nestane, že by byla zvolena nevhodná kombinace krbu a komínu. Ideální je svěřit stavbu krbu i komínu jednomu dodavateli, který má odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti a dodá vám celý kompletní otopný systém. Budete tak mít zaručenou odbornou a kvalitní montáž a zároveň získáte záruku komplet na celé zařízení. Montáž krbu současně s komínem provádí firmy většinou ve velmi krátkém čase a hlavně s použitím certifikovaného materiálu. Některé společnosti vám navrhnou komínové systémy a sestavy přímo na míru. Jedná se o moderní technická zařízení (s použitím nerezových materiálů a keramických vložek), s nimiž se váš dům stane nezávislým topným zdrojem. Díky odborně navrženému a propočtenému systému se vám mohou výrazně snížit výdaje na topení.

krbová vložka


Posted in Stavba.