sklolaminatove-jimky

Jímka od společnosti Mirosep

Firma MIROSEP se zabývá výrobou, prodejem a montáží plastových a sklolaminátových jímek, které jsou díky mimořádně kvalitnímu zpracování a konstrukci samonosné, a tudíž usaditelné do terénu bez nutnosti betonáže.

Kromě otvoru pro přítokové potrubí mají samonosné jímky MIROSEP nahoře manipulační otvor s poklopem pro kontrolu množství odpadních vod v nádrži. Tento ot­vor zároveň slouží k vyčerpání obsahu jímky fekálním vozem. Velikost žumpy závisí ze­jména na počtu osob žijících v nemovitosti napojené na jímku a také na charakteru ob­jektu – zda jde o trvale obývaný dům, nebo o rekreační objekt. Protože se jedná o hotový výrobek, je vodotěsnost zajištěna výrobcem, který vám vydá příslušné osvědčení.

Nevýhodou bezodtokých jímek jsou vyšší provozní náklady související se zajiště­ním vývozu odpadních vod fekálním vozem k jejich likvidaci na velké čistírně odpadních vod. Výhodou je ale jednoduché vyřízení příslušných povolení stavby na úřadě.

Díky použití kvalitních materiálů a zesílení celé konstrukce jsou naše výrobky téměř ne­zničitelné. Záruka je 10 let.

Naše výrobky využijete všude tam, kde po­třebujete zajistit likvidaci splaškových, od­padních vod (např. z rodinných domů, chat, atd.), technologických odpadních vod (z vý­roby) nebo zadržet čisté, dešťové vody k dal­šímu, alternativnímu využití (zalévání za­hrad, mytí aut, splachování toalet, atd.).

Výhody sklolaminátových jímek a septiků:

  • osazení bez nutnosti betonáže
  • nejlevnější na trhu
  • záruka 10 let, vysoká životnost
  • dodávka do 2 týdnů
  • materiál odolný proti agresivní vodě a korozi
  • vodotěsnost garantovaná výrobcem
  • jednoduché osazení a montáž
  • snadná manipulace, nízká hmotnost
  • samonosná konstrukce.

 


Posted in Stavba, Zahrada.