ratanový nábytek

RATTANOVÝ NÁBYTEK PO ČASE V INTERIERU ZAČNE VRZAT

ratanový nábytek

Tady se mi hned na úvod chce říct zaplať Pán Bůh , že začíná vrzat. Nicméně je nutné rozlišit 2 základní důvody, proč začne rattanový nábytek vrzat. Ten první důvod je špatnou kvalitou , kdy výrobce použil nižší jakostní třídu rattanu a spoje provedl hřebíky. Tady začne rattanový nábytek vrzat brzy a upozorní nás na to , že jsme chtěli ušetřit a tak jsme si koupili levnější zboží.

Proč ale začne vrzat kvalitní rattanový nábytek ???

Tady není důvod nízké kvality, proto k tomu dochází podstatně později, ale ten hlavní důvod je velmi nízká relativní vlhkost  pod 30% – tedy sucho v interiéru.

Lidé , kteří mají ve svém domě nebo bytě dřevěné parkety přesně ví o čem mluvím. Máte-li doma dřevěné parkety, tak můžete pozorovat, jak se spáry mezi parketami v zimním období zvětšují a od jara se se zmenší až do normálního stavu. Jedná se o to, že v interiérech je většinou v zimním období podstatně nižší relativní vlhkost vzduchu, vlivem suššího vzduchu při mrazech a topením . Tato relativní vlhkost by v interiéru neměla klesnout pod 40%, pak je totiž špatná nejen pro nábytek a podlahy z přírodních materiálů, ale zejména pro nás , kdo tam žijeme. Vlivem dlouho trvajícího sucha v interiéru totiž dochází k poškozování dýchacího ústrojí , což je špatné zejména pro děti. Proto je tolik astmatických nemocí u dětí I dospělých, protože aniž by to věděli, tak žijí v suchém prostředí, které jim škodí. Nyní se vrátím k té své první větě. Ano zaplať Pánbůh, protože v případě že nám začne vrzat kvalitní rattanový nábytek, tak nás přátelsky upozorní, že žijeme v nezdravém prostředí. Nám stačí si prostor zvlhčit , kvalitnímu ratanovému nábytku třeba dopřát v koupelně krátkou sprchu. Tomu nekvalitnímu ratanovému nábytku bohužel již ani ta sprcha nepomůže.


Posted in Interier, Zahrada.